Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Phú Mãn - Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:0988 233 730 - 024 62539 678
Email: congbetongtruongson@gmail.com